Избери език 
 
 
 
Онлайн магазин
 
 

ПАРАПЕТИ КЛАС “С”

Колекция парапети на “Истра” , създадена за да удовлетвори потребността на клиентите от качествени парапети. Пазарната стойност на изделията от този клас е прецизно премерена. Новите конструкторски разработки и вложени материали / стомана и естествена дървесина / позволяват постигането на ефектни комбинации , намаляват материалоемкостта и облекчават монтажните работи. Отличително място в този клас заемат моделите парапети , разработени изцяло от дървесина. Те са изключително подходящи за курорти и региони , в които се изисква запазване на облика на града и неговите околности в стила на уникалната самобитна култура  и  съобразени  с непрекъснато нарастващите изисквания на туристите и качествено променения имидж на  индустрията.